Tuinen bij... Havecon

Op zaterdag 17 februari was de jaarlijkse nieuwjaarsborrel bij Havecon in Bleiswijk. Havecon is een grote speler in de kassenbouw en samen met de Voorwinden Groep zetten zij kassen neer over de hele wereld. Na de algemene ledenvergadering waarin we met elkaar teruggeblikt hebben op het afgelopen jaar en Rob (de penningmeester) de financiën had toegelicht werden oud bestuursleden Jan, Sebastiaan en Wouter nog bedankt voor hun inzet de afgelopen jaren.

De groep van circa 50 leden werd na het officiële gedeelte welkom geheten door Henk Verbakel, die ons in het kort meenam in de historie van het bedrijf, de groei die ze door hebben gemaakt en waar het bedrijf zich op dit moment op richt. De nieuwe ontwikkelingen binnen de kassenbouw zijn uitgebreid toegelicht door Pieter Ammerlaan die werkzaam is op de afdeling Research & Business development. Vragen stond de gehele middag vrij en daar werd goed gebruik van gemaakt door de leden. Dit resulteerde in leuke discussies. Na de presentatie is de groep rondgeleid door de nieuwe bedrijfshal.

De middag is gepast afgesloten met een netwerkborrel.