Tuinbouw Toekomst Oostland

Succesvolle afronding traject

Het traject Tuinbouw Toekomst Oostland – onderdeel van Werkboek Oostland – is afgerond. Dat gebeurde met een gezamenlijke barbecue in Fort Wierickerschans in Bodegraven. Doel van het traject was jonge ondernemers mee te nemen in toekomstige ontwikkelingen in het tuinbouwcluster, en ze leren actief in te spelen op die ontwikkelingen.

De glastuinbouw in het Oostland is wereldwijd toonaangevend én is economisch belangrijk voor de regio. Gemeenten en provincie werken samen aan een duurzame, vitale gezonde toekomst voor het cluster. Dit is het Werkboek Oostland. Voor het Werkboek Oostland is een inventarisatie van het regionale glastuinbouwcluster uitgevoerd en zijn de kansen voor het cluster in beeld gebracht.

Eén van de sporen binnen het Werkboek Oostland is de toekomstige ondernemer in de regio. Om internationaal concurrerend en toonaangevend te blijven moet het Oostlandse tuinbouwcluster blijven bewegen en ontwikkelen. Daarom vindt een dialoog plaats met tuinbouwjongeren. Hoe zien zij hun toekomst? En hoe kunnen zij, de overheid en andere ondernemers zich daarop voorbereiden?

Afgelopen jaren is door de provincie Zuid-Holland samen met ACCEZ en TuinbouwJongeren Oostland een intensief traject ingezet onder begeleiding van Matthijs Jasperse van Florpartners. Dat gebeurde op basis van verschillende tuinbouwtoekomstscenario’s die door ACCEZ gedurende de pandemie zijn ontwikkeld. De jonge ondernemers zijn door hun deelname aan en inbreng in het programma in staat om actief in te spelen op toekomstige ontwikkelingen vanuit het scenario-denken. Aan de hand hiervan zijn de ondernemers in staat om de eigen ambities te verwezenlijken in een steeds veranderende markt. Projectleider Etwin Grootscholten: “Dit was ‘by far’ het leukste wat ik in mijn werk heb gedaan tot nog toe.”

“Het is van wezenlijk belang om na te denken over de toekomst van jezelf en je bedrijf”, vertelt Grootscholten. “Hoe wil ik later herinnerd worden, en hoe is dat terug te zien in je bedrijf? Echt de tijd met elkaar nemen om los van die toch al zware praktijk van alledag op dat type vragen naar antwoorden te zoeken, is cruciaal. Niet alleen voor jezelf, maar voor het voortbestaan van de hele tuinbouwproductie.”

Met dit traject hebben de jonge ondernemers van TJO dat ook een jaar lang intensief gedaan. Thema’s als professioneel leiderschap, arbeid, je positie in de keten en opvolging zijn in een tiental intensieve sessies gedurende een jaar lang de revue gepasseerd. Meindert Stolk, gedeputeerde van de provincie, zei in een afsluitend woord tijdens de sessie daarover: “Dit was een leertraject voor jullie, maar net zo goed voor ons. We hebben veel kennis van elkaar opgedaan, en inzichten gekregen die we voorheen misschien niet hadden, of minder scherp. Ik zie wat er gebeurd is in dit toekomsttraject dan ook niet alleen als een leertraject, maar ook een ontwikkeling van onze samenwerking, en het netwerk met anderen. We weten elkaar steeds beter te vinden, en dat is belangrijk. We hebben elkaar nodig om de top te blijven in de wereld als het gaat om glastuinbouw.”

De voorbereidingen om dit najaar een tweede traject te doen, maar dan met Tuinbouwjongeren Westland, zijn inmiddels in volle gang.