Horti Science Café - 2e editie

20 september 2023

Lansingerland - De gemeente Lansingerland hecht grote waarde aan het optimaal informeren van tuinders. Het Horti Science café waar steeds een thema centraal staat, is één van de activiteiten om dat doel te realiseren. Tijdens het café van 20 september bij de Bunnik Plants stonden de onderwerpen energietransitie en netcongestie centraal. De grote opkomst van maar liefst 70 deelnemers, hoewel er aanvankelijk 55 waren ingeschreven, onderstreept het belang van deze onderwerpen. 

De bijeenkomst begon met een bevlogen betoog van wethouder Leon Hoek over het cruciale belang van de glastuinbouwsector voor de gemeente Lansingerland. Werkgelegenheid en hoogwaardige kennisintensieve bedrijvigheid werden benadrukt, met als ultiem doel het duurzaam voeden en kleuren van de wereld door innovatieve technologieën. Leon Hoek benadrukte echter dat dit niet vanzelf gaat en dat de energietransitie van essentieel belang is voor het behalen van deze ambitie.

Dennis Bunnik, directeur van Bunnik Plants, fungeerde als gastheer en lichtte de duurzaamheidsaspecten van Bunnik Plants en Bunnik Creations toe. Bunnik Plants staat bekend om zijn specialisatie in de productie van kamerplanten en sierpotten. Ze hebben een sterke focus op duurzaamheid en milieuvriendelijke teeltmethoden, wat heeft geresulteerd in diverse certificeringen en erkenningen binnen de sector.

Renate Langhout van de gemeente Lansingerland, deelde resultaten van haar onderzoek naar de status van het glastuinbouwcluster. Van de 146 glastuinbouwbedrijven hebben maar liefst 88 deelgenomen aan haar onderzoek. Verschillende thema’s kwamen aan bod. Van energietransitie tot aan vergunningverlening. En van watermanagement tot aan hun toekomstplannen. Een opvallende bevinding was dat 35% van de ondervraagden plannen heeft om binnen vijf jaar uit te breiden. Dit toont de veerkracht van de sector aan.

 

Tijdens zijn presentatie besprak Eelco de Vink, Gebiedsregisseur Energietransitie bij Stedin, wat netcongestie inhoudt en welke impact het heeft op tuinders. Hij benadrukte het belang van het elektriciteitsnetwerk en de toekomstige ontwikkelingen, met name de groeiende teruglevering van elektriciteit. Ook ging hij in op de relatie tussen het elektriciteitsnetwerk in de regio en de rest van Nederland. Netcongestie treedt op wanneer er onvoldoende transportcapaciteit beschikbaar is voor elektriciteitsafname en de teruglevering van elektriciteit. Vooral in glastuinbouwgebieden is dit een uitdaging. Er wordt onderzoek gedaan naar oplossingen via congestiemanagement. De presentatie leidde tot constructieve gesprekken tussen Stedin en de aanwezigen. Opvallend was het gesprek dat tuinders onderling hadden over de wijze waarop netcongestie voorkomen kan worden. De derde editie vindt plaats op 7 februari op een nog nader te bepalen locatie.